Logo image

Minneapolis Eye Center

Minneapolis Eye Center
8401 Golden Valley Rd., Suite 340
Golden Valley, MN 55427
Phone: (763) 447-3321
Fax: (763) 383-4151